Sinut on tunnistettu!

- Katso, katso syvälle peiliin. Näetkö siellä osaajan?
 

Mitä näkyy kun katsoo peiliin? Näkyvätkö ääriviivat, vai ulottuuko katse syvemmälle? Näkyykö peilissä nero vai narri? Vai suuri kysymysmerkki? Tule kanssamme katsomaan yhdessä peiliin. Kuvajaisessa hahmottuu hiljalleen ajatus siitä, kuinka vastaamme eurooppalaiseen haasteeseen elinikäisen ohjauksen enigmasta sekä validoinnin vaateista! Kanssasi kuvastimeen kurkistavat myös kansalliset ja kansainväliset tähdet eurooppalaisen koulutuspolitiikan ja työelämän kentiltä. Veloitamme syvälle peiliin tuijottamisesta 30 euroa. Hinta ei ole huikea, kun heijastus on korkealaatuinen…
 

Sinut on tunnistettu! - koulutuspolitiikan

Mestari2013 -seminaari 26.-27.11.2013

Seminaari järjestetään jo kolmatta vuotta peräkkäin! Se toteutetaan yhdessä Pohjoismaisen ministerineuvoston asettaman NVL -  Aikuisen oppimisen verkoston, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Savon koulutuskuntayhtymän kanssa. Seminaarin puheenvuoroissa, paneelikeskustelussa ja workshopissa keskitytään kahteen toisiaan tukevaan teemaan. Ensimmäisen seminaaripäivän aiheena ovat non-formaalin ja informaalin oppimisen validointi. Toisen seminaaripäivän aiheena on elinikäinen ohjaus niin eurooppalaisesta kuin kansallisestakin näkökulmasta. Päivän lopuksi paljastetaan myös Pohjois-Savon Elinikäisen Ohjauksen Toimintasuunnitelma!

26.11.2013 Näkökulmia ja uusinta uutta non-formaalin ja informaalin oppimisen validoinnista

Carita Blomqvist työskentelee Opetushallituksessa tutkintojen tunnustaminen ja vertailu -yksikön päällikkönä. Yksikön vastuualueisiin kuuluvat tutkintojen tunnustamisen lisäksi tutkintojen viitekehyksiin liittyvä tiedotus sekä tutkintojen ja osaamisen tunnustamista helpottavat välineet. Hän on Suomen viranomaisedustaja useissa eurooppalaisissa koulutuspolitiikan foorumeissa ja on muun muassa aktiivisesti seurannut kehitystä liittyen Euroopan Neuvoston suositukseen epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (12/2013).

Neuvoston suosituksissa pääviesti on, että osaamista tulisi tunnustaa laaja-alaisesti ja että se olisi yksilön oikeus lain suomien mahdollisuuksien rajoissa kaikissa EU-maissa.

Tähän keskusteluun lisäämme myös työvoimaviranomaisen näkökulman. Jan Blomberg, yksikön päällikkö, Pohjois-Savon ELY –keskuksesta kertoo kuinka työvoimaviranomaisten tulisi kehittää omia palvelujaan verkostomaisesti niin, että ne tukisivat Euroopan Neuvoston suosituksia.

Pär Sellberg kertooo Ruotsin työelämän kehittämästä validointimallista. Pär toimii YH-Myndighetenissä (Swedish National Agency for Higher Vocational Education) validoinnin kansallisena koordinaattorina ja hänen vastuullaan on Ruotsin validointiprosessien kehittäminen. YH-Myndighetening vastuulla on kansallisten validointikriteerien ja ohjeistuksen laatiminen. Ne julkaistiin elokuussa vuonna 2012.

Lisäksi saamme kuulla validoinnista on non-formaalissa koulutuksessa. OK-opintokeskus on valtakunnallinen aikuiskoulutusorganisaatio, joka tukee, ohjaa ja kehittää järjestöllistä koulutusta.

Eeva Jeronen, FM, työskentelee suunnittelijana OK-opintokeskuksen innovointitiimissä, joka keskittyy palvelemaan kansalaisjärjestöjä kehittämishankkeiden avulla ja tekemään opintokeskuksesta yhä parempaa oppilaitosta. Hän on ollut mukana kouluttamassa järjestötoimijoita käyttämään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen malleja, joita on luotu ja testattu OK-opintokeskuksessa.

Päivän bonus: YIT Lentekin henkilöstöjohtaja Alexey Ustinov Pietarista kertoo, miten hän näkee validoinnin rakennusyhtiön henkilöstön kehittämisen voimavarana!

27.11.2013 – ELOa Euroopassa ja Pohjois-Savossa

Toisen päivän teemana on elinikäinen ohjaus (ELO) ja sen rooli osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmissä. Teemme ELO katsauksen Euroopan kautta Suomeen ja Pohjois-Savoon.
 

Päivän avaa aikuiskasvatustieteen professori Jyri Manninen Itä-Suomen yliopistosta. Jyrin erityisiä kiinnostusalueita ovat kehittävä arviointi, oppimisympäristöt sekä aikuiskoulutuksen laajemmat hyödyt ja vaikutukset. Hän kertoo NVL:n tutkimushankkeesta Mikä tekee koulutushankkeesta onnistuneen - kahdeksan menestystekijää.

Päivän pääteemaan pureutuu KT Raimo Vuorinen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksesta. Raimo Vuorinen toimii eurooppalaisen elinikäisen ohjauspolitiikan verkoston (European lifelong guidance policy network, ELGPN) koordinaattorina. Verkostossa on mukana 31 maata, ja sen työskentely liittyy elinikäisen oppimiseen liittyvän tiedonannon sekä koulutusjärjestelmien tulevaisuuden tavoitteita koskevan selvityksen konkretisointiin ohjauksen näkökulmasta. Suomi koordinoi verkostoa vuosina 2008-2014.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimustiimissä Vuorisen tehtävänä on ohjauksen käytännön ja toimintapolitiikan välisen suhteen jäsentäminen sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO-palvelujen) kokonaiskehittäminen.

Päivän bonus: Anni Karttunen (ELO Pohjois-Savossa hankkeen projektipäällikkö, SAKKY, EUedu) ja Kimmo Tiainen (Pohjois-Savon ELY-keskus) kertovat Pohjois-Savon elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelmasta!
 

Lisätietoja

Anni Karttunen
EUedu - Eurooppalaisen koulutuspolitiikan keskus/
Savon koulutuskuntayhtymä
Puh. 044 785 8690
anni.karttunen@sakky.fi

 

Ilmoittautuminen on  päättynyt!

Sinut on tunnistettu!

Fokuksessa validointi ja elinikäinen ohjaus

Aika: 26.-27.11.2013
Paikka: Presidentinkatu 3, Juhlasali, 70100 Kuopio
Hinta: 30 € (sis. alv 24%)

26.11.2013 Näkökulmia ja uusinta uutta

non-formaalin ja informaalin oppimisen

validoinnista

10.40 - 11.00

Ilmoittautuminen

11.00 - 11.20

Tilaisuuden avaus
Pirkko Sartoneva, NVL koordinaattori

11.20 - 12.40

Euroopan Neuvoston suositukset non-formaalin ja informaalin oppimisen validoinnista
Carita Blomqvist, yksikön päällikkö, Oph
LATAA ESITYS

Jan Blomberg, yksikön päällikkö, POSELY
LATAA ESITYS

12.40- 13.40

Lounas (maksuton)

13.40 - 14.20

Validointi työelämässä, Ruotsin malli
Pär Sellberg, Validoinnin kansallinen koordinaattori, YH Myndigheten ja NVL
LATAA ESITYS

14.20 - 14.50

Validointi työelämässä, yritysnäkökulma
Alexey Ustinov, Henkilöstöjohtaja, YIT -Lentek
LATAA ESITYS

14.50 - 15.00

Pikkutauko

15.00 - 15.30

Validointi vapaassa sivistystyössä
Eeva Jeronen, suunnittelija, OK-opintokeskus
LATAA ESITYS

15.30 - 16.15

Paneelikeskustelu: tiekartan laatiminen
OPH, korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö

16.15

Yhteenveto päivästä

27.11.2013 ELOa Euroopassa ja Pohjois-Savossa

9.30 - 10.15

Kahdeksan menestystekijää
Jyri Manninen, Aikuiskasvatustieteen prof., Itä-Suomen yliopisto
LATAA ESITYS

10.15-11.00

Elinikäinen ohjaus EU / Suomi
Raimo Vuorinen KT, ELGPN, Jyväskylän yliopisto
LATAA ESITYS

11.00 - 11.20

Tauko - virvokkeita

11.20 - 12.00

Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa
Anni Karttunen, Eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntija, SAKKY -  EUedu
LATAA ESITYS
Pohjois-Savon Elinikäisen Ohjauksen Toimintasuunnitelma (pdf)

Quality Assurance in LLG – A Tool (pdf)

Kimmo Tiainen, vs. aikuiskoulutuspäällikkö, Pohjois-Savon ELY-keskus
LATAA ESITYS

12.00 - 13.00

Workshop

13.00 - 14.00

Lounas (maksuton)

14.00 - 14.30

Tulosten purku

14.30

Tilaisuuden päätös